Overtuigende resultaatvideo voor de politie

De politie wil dat de eigen medewerkers telkens het beste uit zichzelf halen. Hieruit volgde het project ‘Bouw je eigen baan’. Proven Context ontwikkelde een corporate video om het succes van dit project intern te laten zien aan medewerkers en bestuurders.

De politie waarborgt de veiligheid in Nederland. Een dienstbare organisatie. Maar tegelijkertijd een grote, complexe organisatie waarin, net als bij andere grotere organisaties, het stroomlijnen en coördineren van processen een uitdaging is.

Klantcase Politie Proven Context.

De uitdaging

Via het thema Bouw je eigen baan kregen medewerkers de mogelijkheid om positief aan de slag te gaan met hun eigen werk én carrière. Het succes hiervan moest vertaald worden naar een document. Het verzoek was om een levendig artikel te schrijven. Maar na overleg met Proven Context werd gekozen voor een inspirerende video.

Onze oplossing

Proven Context zorgde dat het succes van Bouw je eigen baan werd vertaald naar een overtuigend verhaal. Proven Context zorgde voor het idee, het concept, het script en de realisatie van de video. De video werd zeer positief ontvangen en ingezet om korpsleiding te overtuigen voor het vervolg van het project Bouw je eigen baan

Gebruiksvriendelijk

De websites die wij bouwen zijn bedacht vanuit de gebruiker. Een logische structuur, heldere knoppen en goede leesbaarheid zijn enorm belangrijk.

Teksten op B-1 niveau

Wij schrijven teksten op B1- en B2-niveau. In begrijpelijke taal dus.

Ook een overtuigende (bedrijfs)video? Schakel ons in.