Uitstappercentage - Exit rate

De exit rate is het percentage bezoekers waarbij een specifieke webpagina de laatste in de sessie was. Leer hoe je de exit rate gebruikt voor meer conversie op je website.

Wat betekent Exit rate?

Eigenlijk spreekt de naam voor zich. De exit rate geeft voor een specifieke webpagina het percentage (‘rate’) websitebezoekers weer dat de website verlaat (‘exit’) na het zien van deze pagina. Deze specifieke pagina is dus de laatste webpagina die in een sessie bekeken wordt. De exit rate wordt ook wel het uitstappercentage genoemd.

Voorbeeld

Je hebt als bezoekers verschillende pagina’s van een kledingwebshop bekeken, maar je realiseert je nét voor het betalen dat jouw kledingkast op ontploffen staat. Je klikt daarom de betaalpagina weg. In dit geval geeft de exit rate van deze betaalpagina weer hoeveel procent van de websitebezoekers is afgehaakt na het zien van deze pagina. Doordat jij de betaalpagina hebt weggeklikt, wordt het uitstappercentage hoger.

Exit rate vs. bounce rate

Deze termen worden vaak door elkaar gehaald. Hoewel de namen op elkaar lijken, is er wel degelijk een verschil tussen de twee.

  • De bounce rate is het percentage bezoekers waarvoor een specifieke webpagina de enige pagina in de sessie was
  • De exit rate is het percentage bezoekers waarbij een specifieke webpagina de laatste in de sessie was.

Meer weten? Bekijk ook onze WIKI over de bounce rate.

Waarom is het uitstappercentage belangrijk?

Aan de hand van het uitstappercentage kan je jouw webpagina’s verbeteren. Stel je voor dat er veel bezoekers afhaken na de betaalpagina van de webshop uit het voorbeeld. Dit kan aanleiding zijn voor de webshop om te gaan kijken hoe dit opgelost kan worden.

Tips voor het verlagen van het uitstappercentage

Jij wilt het uitstappercentage verlagen. Wij helpen je verder met deze 4 tips.

  • Verbeter de laadtijd van de webpagina (na 3 seconden is de helft van je mobiele websitebezoekers afgehaakt)
  • Verbeter de User Experience (zorg bijvoorbeeld voor een gebruiksvriendelijke navigatie en voeg tussenkopjes toe)
  • Verwijder informatie die afleidt van de boodschap (storende pop-ups, video’s)
  • Verwijder links die niet (meer) werken

Het resultaat van de verbeteringen op de betalingspagina? Een lager uitstappercentage en mogelijk een hogere conversie voor de webshop. Op deze manier kun je dus doelgericht kijken of bepaalde pagina’s op de website wel genoeg aansluiten bij de behoeften van de bezoeker.

“Uitstappercentage omlaag, conversie omhoog”

Een goed uitstappercentage

Over het algemeen geldt: hoe lager het uitstappercentage, hoe beter. Een uitstappercentage boven de 30% is een teken dat er werk aan de winkel is. Zeker op pagina’s waar je wilt dat de bezoeker actie onderneemt, is een hoog uitstappercentage niet gewenst. Je wilt tenslotte dat mensen contact opnemen, producten bestellen of zich inschrijven.

Het uitstappercentage is daarmee ook een goede KPI om te bepalen of de pagina zijn doel bereikt.

Meten is weten?

Maar in de praktijk zal je ook pagina’s hebben met een hoog uitstappercentage. Bezoekers zullen tenslotte niet voor altijd op jouw website blijven. Nadat de kleding is besteld, sluiten consumenten de website.

De laatste pagina in het bestelproces heeft dus meestal een hoog uitstappercentage. Toch kun je hier ook op inspelen door op de bevestigingspagina bijvoorbeeld producten te plaatsen waar de bezoeker mogelijk ook in geïnteresseerd is. 

Verwant aan uitstappercentage

Het uitstappercentage van deze pagina helpen te verlagen? Sluit de website dan niet maar duik ook eens in de betekenis van andere belangrijke marketingbegrippen. Bijvoorbeeld: