Troonrede 2022 - 14 onduidelijke zinnen

De 14 zinnen uit de Troonrede 2022 die niet duidelijk waren. Wij herschreven ze.

Olaf
| 2 september 2022|3 minuten
Ridderzaal - Den Haag

Wat is de Troonrede (2022) ook al weer?

De Troonrede 2022 is de boodschap van de regering aan het gehele volk. De Troonrede wordt uitgesproken door de Koning. De Troonrede 2022 vertelt het regeringsbeleid voor het komende regeringsjaar (2022 / 2023).

Begrijpelijkheid van de Troonrede

De Troonrede is een boodschap die iedereen moet snappen. In 2020 ging dat helemaal mis, blijkt uit ons onderzoek naar de Troonrede. Ook in de Troonrede 2021 zat weinig verbetering.

Troonrede 2022

De Troonrede 2022 was een stuk duidelijker. Wat was er beter?

 • Bij moeilijke woorden werd uitleg gegeven
 • Bij ingewikkelde inhoud kwamen er voorbeelden
 • Vaker korte zinnen
 • Vaker een B1-woordkeus

14 herschrijvingen uit de Troonrede 2022

Maar nog steeds waren er veel moeilijke zinnen. Teksten die toch makkelijker gemaakt hadden kunnen worden. Hieronder 14 voorbeelden.

 • WILLEM ALEXANDER: “Het kabinet trekt de regie over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening weer naar zich toe.”
  PROVEN CONTEXT: “Het kabinet gaat vaker zélf een beslissing nemen over alles rondom de woningmarkt.  Zoals huur, verhuur, bouwvergunningen, etc.”
 • WILLEM ALEXANDER: “De Nationale Woon- en Bouwagenda formuleert een ambitie van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030.”
  PROVEN CONTEXT: “Onze Nationale Woon- en Bouwagenda wil dat er tussen nú en 2030, 900.000 woningen komen.”
 • WILLEM ALEXANDER: “Het is een hard gelag dat …”
  PROVEN CONTEXT: “Het is ongelofelijk vervelend en zuur dat …”
 • WILLEM ALEXANDER: “Het kabinet blijft ook verder investeren in het toekomstige verdienvermogen van ons land.”
  PROVEN CONTEXT: “Het kabinet zorgt ervoor dat iedereen in Nederland ook in de toekomst voldoende geld kan verdienen.”
 • WILLEM ALEXANDER: “In het nieuwe (pensioen)stelsel is er eerder perspectief op indexatie”
  PROVEN CONTEXT: “In het nieuwe stelsel krijg je vaker een prima rente over je pensioenspaargeld.”
 • WILLEM ALEXANDER: “Het is onvermijdelijk dat beleidsvoornemens vaak in geld, cijfers en jaartallen worden uitgedrukt.”
  PROVEN CONTEXT: “Overheidsbeleid is ingewikkeld. Veel gepraat over geld, cijfers en jaartallen. Daar kunnen we helaas niet altijd wat aan doen.”
 • WILLEM ALEXANDER: “… is een open blik nodig op de minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis.”
  PROVEN CONTEXT “… moeten we eerlijk durven zeggen: “Ok, er waren perioden in de geschiedenis dat Nederland écht verkeerde dingen heeft gedaan.”
 • WILLEM ALEXANDER: “… met oog en gevoel voor wat onze geschiedenis betekent voor verschillende groepen en culturen die deel uitmaken van onze samenleving.”
  PROVEN CONTEXT: “… waarbij we sorry zeggen tegen groepen die nog verdrietig of boos zijn over hoe Nederland zich vroeger heeft gedragen.”
 • WILLEM ALEXANDER: “Onze blik op het verleden kan niet statisch zijn.”
  PROVEN CONTEXT: “We moeten als land niet steeds vasthouden aan een oude mening. Een mening mag veranderen. Dat is ok.”
 • WILLEM ALEXANDER: “Laat ons … vertrouwen putten uit de wetenschap dat maatschappelijke vernieuwing in ons land altijd stapsgewijs en door samenwerking wordt bereikt. “
  PROVEN CONTEXT: “Iets nieuws invoeren in Nederland gaat altijd in kleine stapjes. Het lukt door goed met elkaar samen te werken.”
 • WILLEM ALEXANDER: “U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.”
  PROVEN CONTEXT: “Veel Nederlanders wensen u, als leden van de Tweede Kamer, wijsheid toe. Deze Nederlanders bidden voor u. En ik bid ook voor u. Om u kracht en Gods zegen te geven.”
 • WILLEM ALEXANDER: “Denk aan de grote ruilverkaveling”
  PROVEN CONTEXT: “Denk aan het herverdelen van agrarische (boeren)grond. “
 • WILLEM ALEXANDER: “Andere landen staan voor vergelijkbare opgaven.”
  PROVEN CONTEXT: “Andere landen hebben dezelfde problemen.”
 • WILLEM ALEXANDER: “Het kabinet realiseert zich dat Nederlanders kritisch zijn op de werking van het politiek-bestuurlijke bestel. ”
  PROVEN CONTEXT: “Het kabinet weet dat Nederlanders vinden dat politici en bestuurders beter hun werk kunnen of moeten doen. “

Wij herschrijven jouw tekst

Teksten herschrijven in duidelijke taal. Dat is wat we doen bij Proven Context. Bel ons gerust voor jouw tekst: 085 1301818.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.