Troonrede 2021 - 11 onbegrijpelijke zinnen

De Troonrede 2021. Wij selecteerden 11 onbegrijpelijke zinnen.

Olaf
| 21 september 2021|3 minuten
Ridderzaal - Den Haag

De Troonrede 2021

De troonrede is de boodschap van de koning aan het gehele volk. Een boodschap die iedereen moet snappen. Maar dat is nu niet zo, blijkt uit ons onderzoek naar de Troonrede 2020.

11 moeilijke zinnen uit Troonrede 2021

In 2021 hebben we niet de hele Troonrede herschreven. We willen liever dat de normale Troonrede begrijpelijk wordt voor iedereen. Bij de Troonrede 2021 is dat al redelijk gelukt door alle media-aandacht. Maar nog is een deel onbegrijpelijk. Bekijk de 11 onbegrijpelijke zinnen 👇.

stoel koning troonrede 2021

Wat bedoelt de Koning met … ?

 1. ‘Elke tijd is overgangstijd’, schreef de historicus H.W. von der Dunk. Daarmee gaf hij uitdrukking aan de gedachte dat er terugkijkend in de geschiedenis vaak sprake is van continuïteit en doorlopende lijnen.
 2. “Geopolitieke ontwikkelingen kwamen dichtbij met de hartverscheurende beelden en verhalen uit Afghanistan.”
 3. “Een land dat zich macro-economisch met de beste kan meten.”
 4. Voor veel jongeren en jongvolwassenen dreigt na anderhalf jaar leven met de handrem erop een valse of vertraagde start in opleiding en werk.
 5. “Vooruitlopend op noodzakelijke keuzes voor de lange termijn.”
 6. “terwijl de staatsschuld door de steunmaatregelen niet uit het lood is geslagen.”
 7. “De internationale inbedding van ons land in de naoorlogse multilaterale wereldorde blijft van wezenlijk belang.”
 8. “In de Europese Unie ligt de prioriteit bij de bewaking van de Europese rechtsstaat en van de Unie als waardengemeenschap.”
 9. “Belangrijk is ook dat de deur van de rechtstaat voor iedereen openstaat.”
 10. “Het komt er steeds op aan, ook in het hier en nu, elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden.”
 11. “U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.”

In 2022 zetten we ons opnieuw in voor een begrijpelijke Troonrede-tekst. Lees hieronder 👇 de volledige tekst van de Troonrede 2021.