Google introduceert Nederlandse leestekens in Spraakgestuurd Typen

Voor Spraak naar Tekst is geen app of software meer nodig. Google introduceert Nederlandse leestekens in Spraakgestuurd Typen.

Door Olaf Geysendorpher op 2 oktober 2018

Google heeft Nederlandse leestekens geïntroduceerd in Spraakgestuurd Typen. Dit blijkt uit een uitgebreide test door provencontext.nl. Door het toevoegen van Nederlandse leestekens maakt het nu nagenoeg niet meer uit of een tekst opgeschreven of gesproken wordt (de zogeheten spraak-naar-tekst). De kwaliteit is nagenoeg gelijkwaardig. Spraakgestuurd typen vormt bovendien een oplossing voor mensen met taalproblemen die ze problemen ondervinden bij het schrijven van teksten.

Van Engelse naar Nederlandse leestekens

Wie tot voorkort een tekst insprak via Google Documenten, gebruikte daarbij Engelse leestekens, zoals ‘exclamation point’ (uitroepteken),  ‘period’ (punt) of ‘colon’ (dubbele punt). Dit vormde een drempel voor spraakgestuurd typen, omdat de spreker gedwongen werd om steeds opnieuw een mentale schakeling te maken tussen de Nederlandse en Engelse taal. Dit is nu niet meer nodig.

Demo - Leestekens in Spraak naar Tekst

Kijkduur: 1 min. + 45 sec.

Google snapt context steeds beter

Google begrijpt context steeds beter. Zo snapt Google bij de uitdrukking “Hiervan maken we geen punt.”, wanneer het woord ‘punt’ en wanneer het .-teken geplaatst moest worden. Door het begrijpen van context, zal Google steeds minder fouten gaan maken. 

Woord- en Naamherkenning sterk

De woordherkenning van Google wordt steeds nauwkeuriger. Lastige Engelse woorden zoals “Artificial Intelligence” worden in een Nederlandse zin direct herkend. Ook registreert Google persoonsnamen. Zo werd de naam van Olaf Geysendorpher – directeur bij Provenconext.nl – door het Google-algoritme in één keer goed genoteerd.

Google maakt voor het juist noteren van persoonsnamen gebruik van externe databronnen. De naam “Geysendorpher” is immers niet standaard opgenomen in de spellingscorrectie. 

Zelflerend Systeem

Google spraak-naar-tekst is een zelflerend systeem. Het opnieuw inspreken of het corrigeren van de tekst via het toetsenbord, zorgt ervoor dat Google bijleert. Zo werd de naam Proven Context aanvankelijk genoteerd als “Proeven Context”, maar al na twee handmatige correctierondes, noteerde Google Documenten de ingesproken bedrijfsnaam op de juiste manier.

Nederlandse leestekens stil geïntroduceerd

Google heeft de leestekens ‘stil’ geïntroduceerd. De exacte publicatiedatum is door Google niet bekend gemaakt. Maar naar verwachting heeft Google de leestekens bij spraak-naar-tekst ergens rond september 2018 geïntroduceerd.

Google maakt externe Spraak-naar-Tekst-App of Software overbodig

Google spraakgestuurd typen werkt inmiddels zo vloeiend, dat het aanschaffen van spraak-naar-tekst-software of een spraak-naar-tekst-app overbodig lijkt geworden. Spraak omzetten naar tekst is gewoon gratis beschikbaar in Google Documenten. In Microsoft Word is spraakgestuurd typen nog niet beschikbaar.

Overzicht Leestekens en uitspraken

In Google Documenten kun je vrijwel alle Nederlandse leestekens spraakgestuurd aansturen. Alleen voor de apostrof ( ‘ ) en aanhalingstekens ( “ ) lijken geen commando's te zijn. Ook letteraccenten zoals accent aigu, accent grave of trema kunnen nog niet worden geplaatst. Voor het &-teken moet je nog steeds het Engelse “ampersand” gebruiken.

.      “punt”

!      “uitroepteken”

?     “vraagteken”

,      “komma”

;      “puntkomma”

:      “dubbele punt”

/ \   “slash” | “backslash”

( )    “haakje (openen)” | “haakje sluiten”

{ }   “accolade (openen)” | “accolade sluiten”

[ ]    “vierkant haakje (openen)” | “vierkant haakje sluiten”

   “apestaartje”

#      “hekje”

     “streepje”

_       “underscore”

     “sterretje”

wit     “enter” | “nieuwe regel” | “nieuwe alinea”